Forged 500 Dinar Banknotes of the Federal People’s Republic of Yugoslavia Issued on 1 May 1946

Abstract

U novčarskoj literaturi krivotvorina novčanice od 500 dinara FNR Jugoslavije (1946.) spominje se kao prva uspjela krivotvorina jugoslavenskog dinara izrađena u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata. U numizmatičkoj literaturi krivotvorine te novčanice rijetko se spominju i objavljivane su rijetko. Krivotvorena je novčanica od 500 dinara FNR Jugoslavije (1946.) iz druge serije s nešto većom numeracijom. O okolnostima krivotvorenja i krivotvorinama te novčanice opširnije je pisano u kriminalističkoj literaturi, uglavnom nepoznatoj i teže dostupnoj javnosti, pa i numizmatičarima. U radu se na temelju podataka iz novčarske, numizmatičke i kriminalističke literature te usporedbom prave i krivotvorene novčanice prikazuju tehnička obilježja krivotvorine odnosno razlike između prave i krivotvorene novčanice od 500 dinara FNR Jugoslavije (1946.)

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

redirect
Last time updated on 09/07/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.