Removing the Child from the Family in the Case-Law of the European Court of Human Rights

Abstract

U radu se analizira pristup Europskog suda za ljudska prava predmetima koji se tiču izdvajanja djeteta iz obitelji. Mjera izdvajanja djeteta iz obitelji najintenzivniji je oblik intervencije nadležnih tijela u obiteljski život djece i roditelja koja, s obzirom na relativno široko područje primjene, utječe na različita prava i interese. U radu se razmatraju načelna stajališta Suda o pojedinim aspektima predmeta koji se tiču te mjere kao i njihova primjena u konkretnim slučajevima. Autorica drži da analiza sudske prakse u ovom vrlo osjetljivom području pokazuje da ona može pozitivno utjecati na razvoj pravne kulture, ali samo ako joj se pristupa kritičkiThis paper analyses the European Court of Human Rights\u27 approach to the applications regarding the removal of the child from the family. The measure of removing the child from the family is the most intrusive form of interference of the competent authorities into family life that, considering its broad area of application, affects different rights and interests. This paper considers the Court\u27s general principles on certain aspects of the cases regarding this measure, as well as their application in the concrete cases. The author is of the opinion that the analysis of the Court\u27s case-law in this extremely sensitive area shows that it can have positive effect on the development of the legal culture, but only if it is approached critically

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

redirect
Last time updated on 09/07/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.