Article thumbnail

Transport av pasienter med akutt koronarsyndrom fra Bodø til Tromsø

By Ingemar Pedersen

Abstract

Bakgrunn: Pasienter med iskemisk hjertesykdom i Salten henvist til perkutan koronar intervensjon (PCI) i Tromsø utgjør en stor og økende del av ambulanseflytransportene med anestesilegefølge mellom Bodø og Tromsø. Luftambulansetjenesten ANS og Helse Nord har uttrykt bekymring for denne utviklingen og spurt om PCI-tilbud i Bodø burde være en løsning. Vi ønsket derfor å undersøke denne transporten, med tanke på økning, tids- og ressursbruk. Metode:Transportinformasjon fra Luftambulansetjenestens database (LABAS) for alle pasienter transportert fra Bodø til Tromsø med ambulanseflyet stasjonert i Bodø i tidsrommet 1.1.2000-31.12.2013 og tidspunkt for første medisinske kontakt, symptomdebut og innleggelse på sykehus for pasienter med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) i 2012 og 2013 ble analysert i et anonymt register uten koblingsnøkkel. Resultat: Totalt ble 2169 pasienter transportert fra Bodø til Tromsø med ambulanseflyet stasjonert i Bodø, hvorav 1187 var pasienter med akutt koronarsyndrom (AKS). Disse utgjorde 53.5% av alle AKS-pasienter transportert fra Bodø til Tromsø i studieperioden. Mediantid fra STEMI-pasienters første kontakt med helsevesenet (FMC) til innleggelse på NLSH Bodø i 2012 og 2013 var 114 minutter. 35- og 55% av STEMI-pasientene nådde Nordlandssykehuset Bodø innen henholdsvis 90- og 120 minutter etter FMC. Konklusjon: Lufttransport av AKS-pasienter med anestesilegefølge har økt markant. Et eventuelt PCI-tilbud i Bodø vil kunne redusere belastningen på luftambulansen og øke antallet STEMI-pasienter som kunne få primær PCI innenfor tidsvinduene på 90 og 120 minutter betydelig

Topics: VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771, VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771, MED-3950
Publisher: 'UiT The Arctic University of Norway'
Year: 2015
OAI identifier: oai:munin.uit.no:10037/9691
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10037/9... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.