L’engany en les relacions de parella entre joves i adolescents ¿Escollir ser lliures o renunciar a la llibertat?

Abstract

[cat] Si la parella amb la que mantenim una relació en aquests moments ens enganya ¿Escolliríem ser lliures o renunciaríem a la llibertat? Els resultats de moltes investigacions sobre l‟engany en les relacions de parella poden estar vinculats a les necessitats ètiques i morals de l’acte en sí mateix, però no és el meu objectiu aquí ni pretenc valorar si l‟engany és correcte o no moralment. Aquesta no és la meva aportació. Podem veure que les dades actuals d’algunes recerques científiques a nivell internacional com per exemple la de Gibson, Thompson i O'Sullivan (2016), ens mostren que, el 16% dels seus participants, joves i adolescents, havien confirmat haver enganyat o al menys haver tingut la intenció de fer-ho. De la mateixa manera, altres investigacions internacionals com la de Canto, Garcia-Leiva, Perles, Fabiola et al., (2009) revelen que el 21% dels joves que havien participat, van confirmar haver enganyat a la seva parella mantenint relacions sexuals amb una altra persona. D’acord amb aquestes evidències científiques, els experts i expertes han d’assegurar que la investigació tingui impacte social, és a dir, que serveixi per a millorar realitats actuals. A nivell internacional, els investigadors i les investigadores dels diferents àmbits ja estan treballant per donar resposta a les necessitats de la societat. Per exemple, els mèdics estan oferint mecanismes i instruments per poder prevenir i curar el càncer. Perquè a tothom li preocupa la seva salut i estan en el seu dret de poder curar-se o evitar infermetats si volen. Per aquesta raó, existeixen ja investigacions internacionals que vinculen els resultats de les investigacions mèdiques en prevenció i el seu impacte en salut per poder millorar-la. L’aportació de la meva tesi va en aquesta direcció; analitzo una realitat que passa, que no es pot negar i mostro els efectes adversos que té per a la vida dels i les joves i adolescents. Amb aquesta tesi i els resultats obtinguts amb el treball de camp, em proposo investigar les conseqüències que genera un engany tant a nivell físic com personal. A través dels relats de vida dels i les participants, des dels 16 fins als 30 anys, em proposo trencar amb l’assumpció existent que socialitza l’engany com una realitat més, normalitzant de forma sistemàtica els efectes que pot tenir sobre les persones implicades (les que enganyen i les que són enganyades)

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de la Universitat de Barcelona

Provided a free PDF
oai:diposit.ub.edu:2445/127253Last time updated on 7/9/2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.