Article thumbnail

Transformace veřejného sektoru a jeho financování

By Abdeloualid Rouag

Abstract

Disertační práce se zaměřuje na paradoxní situaci zvanou „prokletí zdrojů“, která nastává v zemích bohatých na strategické nerostné suroviny. Tyto země získávají do své ekonomiky vysoké příjmy a zcela paradoxně jejich hospodářský rozvoj je menší než u zemí, které tímto bohatstvím neoplývají. Disertační práce se zaměřuje na země tzv. skupiny MENA, které se nacházejí na Blízkém Východě. Cílem této práce je navrhnout vhodnou metodu analyzující efektivnost veřejného sektoru, která dokáže vysvětlit rozdíly v ekonomickém růstu jednotlivých zemí, včetně zemí oplývajících přírodním bohatstvím. Analýza je zaměřena zejména na lidské zdroje a další stabilizační opatření, která mají snížit závislost daných ekonomik na nerostném bohatství a příjmech z něj. Cílem je také identifikovat ukazatele, které negativně ovlivňují celkovou výkonnost veřejného sektoru v zemích bohatých na zdroje a vytvořit rámcová doporučení pro veřejnou politiku, jak transformovat veřejný sektor, resp. strukturu veřejných rozpočtů.The dissertation work focuses on paradoxical economic phenomenon called „the Resource Curse“. These countries paradoxically benefit from large natural resources windfalls and reach lower economic development comparing to countries less rich with such resources. This dissertation focuses on MENA (Middle East and North Africa) countries. The thesis aims to propose a suitable analytical method of Public Sector Efficiency that explain divergent economic performances including those rich in natural resources. The analysis focuses on human capital and other stabilization measures to reduce the dependency of such countries on their natural wealth. Another objective is to identify indicators that affect negatively the overall performance of the Public Sector and create a framework to transform their public sector and public budgets.Fakulta ekonomicko-správníKomise konstatovala, že název práce byl pojat poměrně široce a neodpovídal zcela řešené problematice: pohled na hodnocení efektivnosti veřejného sektoru v zemích MENA. Takto zaměřená práce je inovativní právě ve vzorku zemí, které doktorand zkoumal. Některá formulovaná doporučení však jsou poměrně obecného rázu, je však pochopitelné, že v některých zemích kvůli současnému vývoji a nedostupnosti dat nebylo možné je více konkretizovat

Topics: transformace, veřejný sektor, veřejné finance, teorém „prokletí zdrojů“, transformation, public sector, resource curse theory
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/72058
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.