Article thumbnail

The subjective perception of partner´s attractiveness

By Marek Labík

Abstract

Bakalářská práce se zabývá subjektivním vnímáním fyzické atraktivity protějšku z mužského pohledu. Jejím hlavním cílem je zjistit, jak muži na atraktivitu žen nahlížejí, jak ji vnímají, co podle nich znamená a co konkrétně muži na ženách preferují. Teoretická část je zaměřena na objasnění a vymezení pojmu atraktivita a její následných souvislostí a provázaností. Uvádím zde dvě dělení atraktivity na osobní, pod kterou bezesporu patří i charisma a fyzickou, kde se také zabývám atraktivitou tváře a péčí o vzhled, zmiňuji se o ideálech krásy napříč kulturami. Praktická část je tvořena na základě kvantitativního výzkumu, který vychází z odpovědí na výzkumné otázky uvedené v dotazníku, které jsem položil mužům ve věku od 20 do 40 let.This bachelor thesis is engaged in the subjective perception of physical attractiveness of a counterpart from a man's view. Its main aim is to find out how men have an opinion of women attractiveness, how they feel it, what it means and what they specifically give preference to about women. The theoretical part is focused on explanation and clarification of the word attractiveness and its subsequent relation and interconnection. There are two parts of attractiveness a personal part which undoubtedly includes charisma and a physical part including face attractiveness and a care of appearance, there are mentioned ideals of beauty across cultures. The practical part in made up from the basis of quantitative research which works with the answers of research questions mentioned in a research which were given to men from twenty to forty years.Fakulta filozofickáStudent přistoupil k obhajobě bakalářské práce řádně připraven. Vyjádřil se k veškerým připomínkám z posudků. Odpověděl na otázky položené členy komise

Topics: fyzická atraktivita, osobní atraktivita, ideál krásy, obličej, physical attractiveness, personal attractiveness, face, ideal of beauty
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71917
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.