Article thumbnail

Down syndrome

By Jana Grossmannová

Abstract

Bakalářská práce se zaměřuje na Downův syndrom, což je jedna z nejčastějších a nejznámějších chromozomálních mutací, která je způsobena přebytečným 21. chromozomem. V práci je zahrnuta charakteristika této duševní a tělesné poruchy, dále genetická podstata a klinické projevy tohoto onemocnění, také stručná historie, diagnostika a možnosti léčby. V práci je i krátce zmíněna prevalence Downova syndromu v České republice a ve světě.This bachelor thesis is focusing the matter of Down syndrome, which is one of the most common and known chromosomal mutations. It is caused by an extra 21. chromosome. This thesis includes characteristics of this mental and physical disorder, its gene nature and its clinical manifestations. Thesis also briefly describes the history of this genetic condition, diagnostic methods and treatment possibilities. There is also mentioned a prevalence of Down syndrome in the Czech Republic and in the world.Fakulta chemicko-technologickáPrezentace výsledků bakalářské práce. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP

Topics: Downův syndrom, chromozomy, trisomie 21, screening, Down syndrome, chromosomes, trisomy 21, screening
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71683
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.