Article thumbnail

Analysis of enterprise social network in a selected company with the aspect of Generation Y

By Andrea Vlčková

Abstract

Hlavním tématem diplomové práce je analýza podnikové sociální sítě s aspektem na generaci Y a vyhodnocení současné situace. Na základě sesbíraných informací jsou následně navržena doporučení pro další vývoj podniku, především pro rozvinutí potenciálu podnikové sociální sítě Včelín. Práce tak dává ucelený přehled o účinnosti interní sociální sítě, jejím současném stavu, a zároveň návrhy pro její možné zefektivnění.The main topic of the Master Thesis is the analysis of corporate social network with the aspect of Generation Y and evaluation of the current situation. Based on the collected information, recommendations for further development of the company are then proposed, especially for the development of the potential of the corporate social network Včelín. The work thus gives a comprehensive overview of the efficiency of the internal social network, its current state, and at the same time proposals for its possible effectiveness.Fakulta ekonomicko-správníStudentka přednesla obhajobu práce s názvem: Analýza podnikové sociální sítě ve vybraném podniku s aspektem na generaci Y Otázky dle posudku vedoucího DP: 1) Budou v praxi navržená doporučení realizována? 2) Bylo správné rozhodnutí managementu podniku vytvořit vlastní podnikovou sociální síť Včelín? 3) Jakou spatřujete budoucnost podnikových sociálních sítí pro organizace? Otázky dle posudku oponenta DP: 1. Jakými konkrétními kroky byste zvýšila motivaci pracovníků ČS v používání sociální sítě Včelín? 2. U obhajoby předložte konkrétní ukázky fungování sociální sítě Včelín. Studentka na otázky reagovala. Komise položila následující otázky: Rozdělení generací ve Vaší práci, odkud toto rozdělení je? Jak souvisí ROA a ROE s tématem? Popište praktický dopad Včelína. Váš konkrétní návrh ohledně Včelína. Studentka na otázky reagovala ke spokojenosti komise

Topics: podnikové sociální sítě, baby boomers, generace X, generace Y, generace Z, řízení lidských zdrojů, corporate social network, Baby Boomers, Generation X, Generation Y, Generation Z, Human Resources Management
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/73237
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.