Article thumbnail

Implementation of the CSR concept in Czech Republic

By Liliia Kirilievnina

Abstract

Bakalářská práce se věnuje problematice společenské odpovědnosti firem a jejímu uplatňování v České republice. Práce je rozdělená na čtyři hlavní části. První dvě jsou zaměřené na teoretické vymezení základních pojmů CSR, dále na vývoj tohoto konceptu v České republice a na různé organizace, které podporují i oceňují aktivity firem v této oblasti. Další dvě kapitoly se zabývají analýzou postoje veřejnosti ke konceptu CSR a zhodnocením výsledků vlastního výzkumu mezi firmami, které podnikají v České republice.Bachelor's thesis is devoted to the issue of Corporate Social Responsibility and its implementation in the Czech Republic. The paper is divided into four main parts. The first two are focused on the theoretical terms defining the CSR concept, on the concept's development in the Czech Republic and on different organizations, which support and recognize company's activities in this sphere. Two other chapters pursue to analyze the public attitude towards the CSR concept and evaluation of the results of author's own survey among companies, which are doing business in the Czech Republic.Fakulta ekonomicko-správníStudentka zpracovala bakalářskou práci na téma Uplatňování konceptu CSR v České republice. Cílem práce byla charakteristika konceptu společenské odpovědnosti firem, na základě rešerše výzkumných studií zhodnocení jeho uplatňování podniky působícími v České republice a následná analýza a zhodnocení postoje veřejnosti k tomuto konceptu. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce: 1) Jaké jsou podle Vašeho názoru zásadní faktory, které brání většímu uplatňování konceptu CSR v podnicích působících v ČR? Odpovědi na otázky vedoucí práce i komise byly dostačující

Topics: společenská odpovědnost firem, CSR, trvale udržitelný rozvoj, stakeholder, triple bottom line, komunikace CSR, corporate social responsibility, CSR, sustainable development, stakeholder, triple bottom line, CSR communication
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71053
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.