Article thumbnail

APPLIED BEHAVIORAL THERAPY (ABA). THE PATH TO UNDERSTANDING THE SYMPTOMS AND REACTIONS OF CHILDREN WITH ASD

By Marcela Ehlová

Abstract

Příspěvek se zabývá využitím aplikované behaviorální analýzy u dětí s autismem. V práci je přiblížena problematika diagnostiky autismu a možných přístupů ve vzdělávání dětí s PAS. Podrobně je vysvětlen přístup „aplikované behaviorální analýzy“, její využití v praxi a vztah k všedním denním činnostem. Autorka popisuje specifika a možnosti využití metod aplikované behaviorální analýzy při terapiích u osob s PAS a dalšími diagnózami.The article deals with utilizing Applied behavioral analysis for children with an autism spectrum disorder. The paper deals with problems of autism diagnosis and possible approaches in education of children with PAS. It is explained in detail the approach of “applied behavioral analysis", its use in practice and relation to everyday activities. The author describes the specifics and possibilities of using applied behavioral analysis methods for therapies in people with PAS and other diagnoses

Topics: Autismus, Aplikovaná behaviorální analýza, Děti s PAS, Autism. Applied behavioral analysis, Children with ASD
Publisher: Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberoku
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/72938
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.