Article thumbnail

Aromatherapy during childbirth

By Kristýna Schejbalová

Abstract

Bakalářská práce "Aromaterapie u porodu" je složena z teoretické a výzkumné části. V teoretické části je stručně charakterizován porod a jednotlivé doby porodní. Další kapitola popisuje aromaterapii a její historii. Dále je zde pozornost věnována éterickým olejům využívaným při porodu, jejich účinkům na lidský organismus, výrobě a možnostech aplikace. Poslední kapitola se zabývá nosnými oleji, které jsou využívané při porodu. Průzkumná část zjišťuje informovanost porodních asistentek v oblasti aromaterapie. Zhodnocením dotazníkového šetření, které bylo provedeno ve čtyřech vybraných nemocnicích na oddělení porodních sálů. Na závěr této práce byl zhotoven edukační materiál zaměřující se na aromaterapii a éterické oleje využívané při porodu.The Bachelor thesis 'Aromatherapy at birth' consists of a theoretical and research part. In the theoretical part, there is briefly characterized childbirth and the individual delivery periods. The next chapter describes aromatherapy itself and its history. The attention is further paid to essential oils used during childbirth, their effects on human organism, to production and application possibilities. The last chapter deals with carrier oils which are used during childbirth. The research part examines the awareness in the field of aromatherapy among midwives through an evaluation of the questionnaire survey carried out in four chosen hospitals in departments of delivery room. At the end of this work, there will be made and educational material focusing on aromatherapy and essential oils used during childbirth.Fakulta zdravotnických studiíHodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na základě jakých kritérií byla vybrána zdravotnická zařízení, ve kterých šetření probíhalo? 2. Máte zpětnou vazbu na letáček, který byl vytvořen? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná

Topics: aromaterapie, éterické oleje, rostlinné oleje, porod, aromatherapy, essential oils, seed oils, childbirth
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71467
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.