Article thumbnail

Emise oxidu uhličitého z nových silničních vozidel v České republice v kontextu udržitelné dopravy

By Tomáš Kučera

Abstract

Transport has an important role in human evolution. In modern society is the driving force of economic growth and allow people to commute to work and travel. Transport is also a major source and an important tool for continued European integration. More than ever, organizations and individuals in the European Union to reap the benefits offered by the extension and integration of the common market. This leads to an increase in volume and complexity of the traffic and therefore there is not sufficiently sustainable transport system in the European Union. This article aims to analyse the current development of the carbon dioxide emissions of new road cars in the Czech Republic in the context of sustainable transport. The article will present in great detail the relationship between road passenger transport and the production of carbon dioxide.Doprava hraje důležitou roli v evoluci člověka. V moderní společnosti je hnací silou hospodářského růstu a umožňuje lidem pracovat a cestovat. Doprava je také důležitým zdrojem a důležitým nástrojem pro pokračující evropskou integraci. Více než kdy jindy organizace a jednotlivci v Evropské unii využívají výhody, které nabízí rozšíření a integrace společného evropského trhu. To vede k nárůstu objemu a složitosti dopravy, a proto není v Evropské unii dostatečně udržitelný dopravní systém. Cílem tohoto článku je analyzovat současný vývoj emisí oxidu uhličitého u nových silničních vozidel v České republice v kontextu udržitelné dopravy. Článek bude podrobně prezentovat vztah mezi silniční osobní dopravou a produkcí oxidu uhličitého

Topics: road cars, carbon dioxide, road transport park, sustainable transport, silniční automobily, oxid uhličitý, silniční vozový park, udržitelná doprava
Publisher: 'Kaunas University of Technology (KTU)'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/72261
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.