Article thumbnail

Curing agents based on derivatives hexachloro-cyklo-triphophazene for epoxy resins

By Lucie Zárybnická

Abstract

Předložená disertační práce se zabývá tématikou fosfazenů s jejich následným využitím jako retardérů hoření a zároveň tvrdidel pro reaktoplasty. Teoretická část je zaměřena na fosfazeny, jejich historii, zejména na hexachloro-cyklo-trifosfazen, jeho vlastnosti a syntézu. V další části je věnována kapitola epoxidovým pryskyřicím, jejich přípravě a vytvrzování. V poslední části je rešerše zaměřena na retardéry hoření, na využití derivátů hexachloro-cyklo-trifosfazenu jako vytvrzujících látek a zároveň retardérů hoření pro epoxidové pryskyřice, které jsou využívány v průmyslu. V experimentální části disertační práce je první část věnována syntézám derivátů hexachloro-cyklo-trifosfazenu, další část poté kapitole vytvrzování vybrané epoxidové pryskyřice pomocí připravených derivátů hexachloro-cyklo-trifosfazenu a vybraným aminem pro porovnání vlastností, který se běžně jako tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice používá. Jsou zde shrnuty použité metody charakterizace a sledován vliv použitých derivátů hexachloro-cyklo-trifosfazenu na retardaci hoření. Cílem předložené disertační práce byla syntéza nových derivátů hexachloro-cyklo-trifosfazenu a jejich využití jako tvrdidel např. pro epoxidové pryskyřice a zároveň retardérů hoření.The presented dissertation deals with the topic of phosphazenes with their subsequent use as flame retardants and curing agents for the thermosets. The theoretical part is focused on phosphazenes, their history, hexachloro-cyclo-triphosphazene, its properties and synthesis. The next part is devoted to epoxy resins, their preparation and curing. In the last part, the search was focused on flame retardants, the use of hexachloro-cyclo-triphosphazene derivatives as curing agents and flame retardants for bisphenol type epoxy resins, which have been commonly used in industry. In the experimental part of the dissertation, the part is devoted to the synthesis of hexachloro-cyclo-triphosphazene derivatives, the curing of the selected epoxy resin with the prepared hexachloro-cyclo-triphosphazene derivatives and the comparison of the selected amine which is commonly used as a hardener for epoxy resins. It summarizes the methods used for characterization and the influence with respect using derivatives hexachloro-cyclo-triphosphazene to fire retardancy. The aim of this dissertation was the synthesis of new hexachloro-cyclo-triphosphazene derivatives used as both fire retardants and hardeners for epoxy resins.Fakulta chemicko-technologick

Topics: fosfazeny, hexachloro-cyklo-trifosfazen, vytvrzování, epoxidová pryskyřice, retardéry hoření, phosphazenes, hexachloro-cyclo-triphosphazene, curing, epoxy resin, flame retardants
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/70503
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.