Article thumbnail

Service marketing mix

By Eva Svatoňová

Abstract

Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu společnosti A-Z Projekt s.r.o., která se orientuje na zprostředkování vlastního bydlení pomocí balíčku služeb. Cílem bakalářské práce je navrhnout změny pro zlepšení propagace podniku. Důraz je kladen na tvorbu nového komunikačního mixu a změnu vnímání poskytovaných služeb jako balíčku.This bachelor thesis deals with the analysis of marketing mix of A-Z Projekt s.r.o., which is focused on mediation of own housing by means of services. The aim of the bachelor thesis is to propose changes to improve the company promotion. Emphasis is placed on creating a new communication mix and changing the perception of services as a package.Fakulta ekonomicko-správníNejprve studentka představila v rámci prezentace svou bakalářskou práci na téma Marketingový mix v oblasti služeb. Cílem práce bylo popsat stávající marketingový mix, současnou situaci na trhu a navrhnout změny u vybraných marketingových nástrojů. V další části obahojoby potom studentka odpovídala na otázky vedoucí práce z posudku: 1.Autorka doporučuje mimo jiné strategii W-O. Jakým způsobem navrhuje rozšířit řady zaměstnanců? Jak v této aktivitě může pomoci marketing? 2.Byli seznámeni zástupci společnosti se závěry bakalářské práce? Pokud ano, jaká byla jejich reakce? V následné rozpravě studentka reagovala na tento dotaz: Jak jste si stanovila hranici, na základě které hypotézy potvrzujete

Topics: marketingový mix, komunikační mix, služby, bydlení, marketing mix, communications mix, services, housing
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/73250
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.