Article thumbnail

Porovnání tří sebehodnotících škál bolesti u českých pacientů s cévní mozkovou příhodou

By Petra Mandysová, Adriana Nedvědová and Edvard Ehler

Abstract

The first aim was to determine the performance of three self-report pain scales, the combined Visual Analogue Scale / Numerical Rating Scale (VAS/NRS), NRS, and Faces Pain Scale – Revised (FPS-R), in a study on pain in Czech patients with stroke. The second aim was to compare the patients’ overall pain scale preference rankings and preference rankings by gender, the location of the brain damage, and cognitive functioning. Design: The design was cross-sectional. Methods: Eighty hospitalized patients with stroke evaluated their pain using the mentioned scales and subsequently expressed their preference rankings of the scales. The data were described and analysed using descriptive and inferential statistics. Results: Nineteen (24%) patients reported pain using at least one scale. Overall, pain intensity scores varied by 0–1 point in 75 (93.8%) patients, and the highest Spearman correlation was 0.997 (p < 0.001) between the VAS/NRS and the NRS. Overall, the NRS had the highest preference ranking (it ranked first or second in 75% of the cases). Conclusion: Correlations across all three scales were moderate to high; therefore, they appear equivalent. The scales can be recommended for clinical use in stroke patients provided they are able to collaborate.Prvním cílem bylo zjistit využití tří sebehodnotících škál bolesti, kombinované Vizuální analogové škály / Numerické škály (VAS/NRS), NRS a obličejové škály Faces Pain Scale – Revised (FPS-R) v šetření zaměřeném na bolest u pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP). Druhým cílem bylo porovnat subjektivní preferenci pacientů při využití těchto škál, a to celkově i dle pohlaví, lokalizace mozkové léze a kognitivní funkce. Jednalo se o průřezové šetření. Metodika: Osmdesát pacientů hospitalizovaných s CMP posoudili svoji bolest za využití těchto škál a následně škály seřadili dle jejich preference. Data byla zpracována deskriptivní a inferenční statistikou. Výsledky: Devatenáct (24 %) pacientů mělo bolest dle alespoň jedné škály. Celkově se intenzita bolesti lišila o 0 až 1 bod u 75 (93,8 %) pacientů a koeficient Spearmanovy korelace byl 0,997 (p < 0.001) mezi škálami VAS/NRS a NRS. Celkově byla nejvíce preferovanou škálou NRS (na prvním nebo druhém místě v 75 % případů). Závěr: Korelace mezi škálami byly střední až vysoké; proto je jeví jako ekvivalentní. Škály lze doporučit pro využití u pacientů s CMP, za předpokladu, že pacienti jsou schopni spolupracovat

Topics: stroke, pain scale, Faces Pain Scale – Revised, Numerical Rating Scale, Visual Analogue Scale, cévní mozková příhoda, Faces Pain Scale – Revised, vizuální analogová škála, numerická škála
Publisher: 'University of Ostrava'
Year: 2017
DOI identifier: 10.15452/CEJNM.2017.08.0004
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/70162
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.