Article thumbnail

People on the Margin in the Pardubice Region between 1900 and 1910

By Lucie Zounková

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá společností na okraji na Pardubicku v letech 1900-1910. Práce definuje jednotlivé skupiny na okraji společnosti a poté jejich chování analyzuje pomocí článků o lidech na okraji v dobových periodikách a úředních aktech a následně dokládá množství trestné činnosti pomocí statistického průzkumu.This bachelor's work is aimed at life of marginalized community in the Pardubice region between 1900 and 1910. This work defines and analyze life of marginalized community and then their social behavior is analyzed using period newspapper and official documents and then work brings a statistical research of crime.Fakulta filozofická1. Představení práce autorkou. 2. Seznámení komise s posudky. 3. Rozprava: typy marginalizovaného obyvatelstva, výběr periodik k tématu, počty zločinů spáchaných Židy a cikány v Pardubicích

Topics: Pardubice, marginalita, lidé na okraji, židé, cikáni, Pardubice, marginality, life of marginalized community, jews, gypsies
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/70909
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.