Article thumbnail

Fluorescence in situ hybridization for detection of food pathogens

By Klára Nemčeková

Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na metodu FISH a její využití při detekci potravinářských patogenů. V první části se pojednává o základních modifikacích této metody a dále pak o konkrétních postupech využitých při detekci patogenů. Experimentální část poté popisuje zavedení FISH pro detekci Listeria monocytogenes a Salmonella spp..This thesis is focused on the FISH method and its using for the detection of food pathogens. The first part deals with the basic modifications of this method and with the specific procedures used in detection of pathogens. The experimental part describes the application of FISH for detection of Listeria monocytogenes and Salmonella spp..Fakulta chemicko-technologickáStudentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: FISH, potravinářské patogeny, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., FISH, food pathogens, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/73771
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.