Article thumbnail

EFEKT VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU POČÍTAČEM PODOROVANÉHO HODNOCENÍ VE VÝUCE MATEMATICKÉ ANALÝZY S OHLEDEM NA PŘÍSTUPY STUDENTŮ K UČENÍ

By Andrea Jahodová Berková

Abstract

Computer-aided assessment systems are increasingly used in education for both formative and summative assessment. Example of such a system from the area of mathematics education is the platform Maple T. A. (Testing and Assessment), which was developed specially for assessment in mathematics. The paper is focused on the efficiency of the use of the Maple T. A. platform to students' performance in classes of mathematical analysis (calculus). For this reason, the pedagogical experiment was conducted on the first and later second year undergraduate students of teaching mathematics taking into consideration their approaches to learning and studying. The research results include cluster analysis of students' approaches to learning and studying and analysis of students' performance in their homework assignments and final tests.Počítačem podporované hodnocení je využíváno stále častěji pro formativní i sumativní účely. Příkladem takové hodnoticí platformy je v matematice systém Maple T. A. Článek popisuje výzkum efektivity užití platformy Maple T. A. Z tohoto důvodu byl proveden pedagogický experiment na studentech prvního a později druhého ročníku učitelství matematiky zaměřený na výkon studentů v hodinách matematické analýzy s přihlédnutím k jejich přístupům k učení a studiu. Článek obsahuje shlukovou analýzu přístupů studentů k učení a analýzu výkonu studentů v jejich domácích úkolech a zápočtových testech

Topics: Approaches to learning and studying, Maple T. A., Computer-aided assessment, CAA, Přístupy studentů k učení a studiu, Maple T.A., Počítačem podporované hodnocení, CAA
Publisher: 'Czech University of Life Sciences Prague'
Year: 2017
DOI identifier: 10.7160/eriesj.2017.100302
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/72325
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.