Article thumbnail

Resilience factors of families with children with cerebral palsy

By Kateřina Kouklíková

Abstract

Diplomová práce s názvem "Resilienční faktory rodiny s dítětem s dětskou mozkovou obrnou" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Kapitoly teoretické části se zabývají resiliencí a pojmům s ní související, zejména protektivním a rizikovým faktorům. Další kapitoly se zaměřují na charakteristiku dětské mozkové obrny, její formy a možnosti léčby. Podstatná část práce je věnována rodině s dítětem s DMO a v neposlední řadě systému služeb a pomoci těmto rodinám. V praktické části jsou prezentovány výsledky kvalitativního výzkumu, který byl realizován ve čtyřech rodinách s dítětem s DMO prostřednictvím rozhovorů a pozorování.The master thesis "Resilience factors of families with children witch cerebral palsy" is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with resilience and its concepts especially with risk and protective factors. Other chapters focus on characteristic of cerebral palsy, its forms and the possibility of healing. The important part is dedicated to families with sick child, to services and help these families. In the practical part there are results of qualitative research, based on interviews and observation, which were realized in four families with child with cerebral palsy.Fakulta filozofickáStudentka přistoupila k obhajobě DP připravená. Představila strukturu práce i výsledky vlastního výzkumu. Odpověděla na všechny otázky členů komise. Obhajoba proběhla řádně

Topics: resilience, resilienční faktory, rodina, dětská mozková obrna, ucelená (re)habilitace, resiliency, resilience factors, family, cerebral palsy, comprehensive rehabilitation
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/70429
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.