Article thumbnail

Stimulation of Cross-border E-commerce with Emphasis on Cross-border Parcel Delivery within EU

By Libor Švadlenka, Daniel Salava and Dalibor Gottwald

Abstract

Článek se zabývá problematikou přeshraničního obchodování se speciálním akcentem na oblast doručování zboží objednaného online. Článek vychází z provedených analýz a identifikuje bariéry dalšího rozvoje přeshraničního obchodování. Následně popisuje jaké strategické dokumenty či právní normy již byly na úrovni EU přijaty k podpoře rozvoje, resp. k eliminaci identifikovaných problematických míst. Speciální pozornost je přitom věnována Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků, který má zefektivnit fungování trhu lepším regulačním dohledem, posílit hospodářskou soutěž a vyšší transparentností sazeb za přeshraniční doručování dosáhnout jejich snížení, a který je aktuálně projednáván Výborem pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu.The article deals with the problems of cross-border trading with a special accent on the delivery of goods ordered online. The article is based on the analyzes carried out and identifies the barriers to the further development of cross-border trade. It then describes what strategic documents or legal standards have already been adopted at EU level to support development, respectively to eliminate identified bottlenecks. Special attention is paid to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on cross-border parcel delivery services to improve the functioning of the market through better regulatory supervision, strengthen competition and higher transparency of cross-border delivery rates to reach their reduction and which is currently under discussion by the Committee on Transport and Tourism the European Parliament

Topics: elektronický obchod, balík, doručování, online služby, e-commerce, parcel, delivery, online services
Publisher: Žilinská univerzita
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/69986
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/6... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.