Article thumbnail

Immune mechanism tolerance of maternal and fetal and their relation to premature birth

By Michaela Svobodová

Abstract

Práce je věnována imunitním mechanismům tolerance matky a plodu a jejich vztahem k předčasnému porodu. Zabývá se vlivem imunitních mechanismu a jejich poruch, které můžou vést k předčasnému porodu. Předčasný porod nese rizika pro matku i plod. Proto je důležitá včasná diagnostika a účinná léčba.This bachelor work is focused on the immune mechanism of tolerance of mother and fetal and their relation to premature birth. It deals with effects immune mechanism and their disturbances, which can lead to the premature birth. With premature birth there come risks for both mother and fetal. This is why the early diagnostics and effective therapy is important.Fakulta chemicko-technologická1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP

Topics: imunitní toleranční mechanismy, předčasný porod, rizika, diagnostika a farmakoterapie, immune mechanism of tolerance, premature birth, risks, diagnostics and pharmacotherapy
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71685
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.