Article thumbnail

Extension of the Hradec Králové public transport network to Praskačka village

By Matěj Štěpán

Abstract

Bakalářská práce se věnuje problematice prodloužení MHD Hradec Králové do obce Praskačka. Po seznámení s problematikou MHD včetně právního prostředí a analýze řešeného území včetně obslužnosti oblasti se zabývá návrhy řešení současné situace s vyhodnocením těchto návrhů, zaměřeného zejména na zhodnocení ekonomických a ekologických aspektů, které plynou z připojení k síti MHD.Bachelor thesis deals with lengthening issue of urban public transport of Hradec Králové to Praskačka village. After getting acquainted with the issue of urban public transport including the legal environment and the analysis of the solved area, including the transport service of the area, it deals with proposals of the solution of the current situation with the evaluation of these proposals, heading to valorization of economical and ecological aspects, which are flowing from the connection to network of urban public transport of Hradec Králové.Dopravní fakulta Jana PerneraStudent úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl doplňující otázky státní zkušební komise

Topics: MHD, linkotvorba, Hradec Králové, Praskačka, doprava, urban public transport, transport line planning, Hradec Králové, Praskačka, transport
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/73586
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.