Article thumbnail

Město v písních, písně ve městě: Obraz Londýna v hudbě 70. a 80. let dvacátého století

By Lucie Žáčková

Abstract

This bachelor thesis analyzes the image of London described in songs from the 1970s and 1980s. The first chapter explores what a city is and what notions are connected with the term. The second chapter describes the historical and cultural background of London in the second half of the twentieth century in order to provide a relevant basis for the following analysis. The analysis consists of three chapters, each one portraying an aspect of the image of London such as a torpid prison, a place of decay and a dream come true. The whole thesis is concluded with a chapter summarizing the overall image of London in the two decades.Tato bakalářská práce analyzuje zobrazení Londýna v písních ze sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. První kapitola se zabývá tím, co ve skutečnosti město je a jaké představy se s tímto výrazem pojí. Druhá kapitola popisuje historické a kulturní pozadí Londýna za účelem poskytnutí relevantního podkladu pro následující analýzu. Tato analýza se skládá ze tří kapitol, z nichž každá zobrazuje jeden aspekt obrazu Londýna, jako je strnulé vězení, místo úpadku a splněný sen. Celou práci uzavírá kapitola, která shrnuje celkové zobrazení Londýna v těchto dvou desetiletích.Fakulta filozofick

Topics: Londýn, zobrazení, texty písní, společnost, 1970, 1980, London, image, lyrics, society, 1970s, 1980s
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71624
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.