Article thumbnail

Knowledge of students of the second and third year of the paramedic discipline on the Decree on the Activities of Healthcare Workers and Other Experts.

By Vojtěch Vondráček

Abstract

Práce se zaobírá problematikou Vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a znalostmi studentů oboru zdravotnický záchranář o této vyhlášce. V teoretické části je představena zdravotnická záchranná služba, nelékařská zdravotnická povolání, zdravotnický záchranář a daná vyhláška je rozebrána s konkrétním zaměřením na paragraf týkající se zdravotnického záchranáře. Část praktická se poté zaměřuje na znalosti studentů a zabývá se jejich spokojeností s kompetencemi zdravotnického záchranáře.The thesis deals with the issue of the Decree on the Activities of Healthcare Workers and Other Experts and the Knowledge of the Students of the Paramedic about this Decree. The theoretical part introduces the emergency medical service, non-medical health professions, paramedic and the decree is analyzed with a specific focus on the section on the paramedic. The practical part then focuses on the students' knowledge and deals with their satisfaction with the competence of the paramedic.Fakulta zdravotnických studiíHodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: B Doplňující otázky k obhajobě: 1. Z výsledků a diskuse až vyplývá, že jsou respondenti nespokojeni se svými kompetencemi a přitom je vlastně neznají nebo o nich mají mylné představy. Co si o tom myslíte? Nepřipadá vám to paradoxní? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus

Topics: zdravotnický záchranář, zdravotnická záchranná služba, kompetence, činnosti, legislativa, vyhláška, paramedic, ambulance, competence, activity, legislation, decree
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/73199
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.