Article thumbnail

Světová vláda v díle H. G. Wellse, A. Huxleye a G. Orwella

By Jan Benedikt

Abstract

This master thesis deals with the comparison of approaches to the concept of Global government in works of H. G. Wells, A. Huxley, and G. Orwell. The concept of the Global government is exactly defined, acquired data are then applied to the chosen works. Then, the chosen works are analysed and the approach of each author is precisely defined. Results of the analyses are then evaluated and used in a comparative analysis in the context of the other authors' works.Diplomová práce se zabývá porovnáním pohledu H. G. Wellse, A. Huxleye a G. Orwella na koncept světové vlády ve vybraných dílech. Koncept světové vlády je přesně vymezen a získané informace aplikovány na vybraná díla, která jsou analyzována, a pohled daného autora na koncept světové vlády jasně vymezen. Zjištěná fakta jsou poté vyhodnocena a použita při komparativní analýze děl v kontextu tvorby vybraných autorů.Fakulta filozofickáDiplomant krátce shrnul hlavní teze své práce a soustředil se především na závěry, ke kterým došel. V průběhu obhajoby se vyjádřil ke komentářům z posudků a zodpověděl otázky členů komis

Topics: global government, socialism, Huxley, Aldous, Wells, Herbert George, Orwell, George, světová vláda, socialismus, Huxley, Aldous, Wells, Herbert George, Orwell, George
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/73601
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.