Article thumbnail

The Arts and Crafts Centre mosaic studio and its predecessors

By Vladislava Říhová and Zuzana Křenková

Abstract

Cílem studie je ověřeni a doplněni základních dat z dějin povalečné mozaikové tvorby, resp. z dějin nejvýznamnější socialistické mozaikářské dílny na našem území. Mnohé z jejich realizaci dodnes existuji a stávají se předmětem zájmu nejen teoretiků a historiků uměni, ale také laické veřejnosti, která v „objevování kvalit povalečné architektury a uměni pomalu nachází zálibu. S povzbuzeným vnímáním těchto děl jdou často ruku v ruce pokusy o jejich záchranu nebo restaurování. Proto by náš text měl v první řadě posloužit jako základní přehled a podpořit zájem o jeden z důležitých oborů monumentálního uměni.The study seeks to verify and complete the basic information about the history of post‑war mosaic production, or the history of the most significant socialist mosaic studio in the Czech lands. Many of its artefacts have survived and came under scrutiny of theoreticians and art historians as well as the general public that slowly discovers qualities of post‑war architecture and art. Hand in hand with such revealed interest, people often attempt to rescue and restore those artefacts. Therefore, this text should primarily be an elemental overview which supports interest in one of the important fields of monumental art

Topics: mozaika, tavba skla, mozaikářská dílna, Česka mosaika, Ústředí uměleckých řemesel, monumentální uměni 2. poloviny 20. století, Michal Ajvaz, František Tesař, Josef Kaplický, Miroslav Houra, Antonín Klouda, mosaic, glass melting, mosaic studio, Czech mosaic, Arts and Crafts Centre, monumental art of the 2nd half of the 20th century, Michal Ajvaz, František Tesař, Josef Kaplický, Miroslav Houra, Antonín Klouda
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/72621
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.