Article thumbnail

Novoroční projevy Českých prezidentů: fonetická a textová analýza

By Milan Jičínský and Jaroslav Marek

Abstract

The aim of our study is verification of programmed algorithms of phonetic analysis using concrete data, and reassurance that it works as also sought after. For our testing, the appropriate recordings of New Year’s Day speeches of Czech and Czechoslovak presidents are available. The very first available recording of presidential speech comes from 1935. All transcripts and recordings of the last 87 speeches are located on the web page www.rozhlas.cz. The primary goal of this paper is to analyze voice characteristics of the speaker (log energy, speech velocity and Zero crossing rate). Especially words "with greatest energy" will be found. There will be a list of words having the highest energy values. The most interesting results will be presented by graphical tools. Using a software, capable of text analysis, transcript characteristics such as most frequent words, length of words, total number of words and different words will be computed. The most frequent words will be presented. Political speeches often become the subject of various analyses. Our calculation allows a new perspective on speeches. It is interesting to compare the most frequent se-mantic words and words with the greatest energy. The results can be historically important. It allows an extraction of new information from available data and scientifically different approach.Tato studie se zaměřuje na verifikaci naprogramovaných algoritmů fonetické analýzy s využitím konkrétních dat. Pro testování byly použity nahrávky novoročních projevů českých a československých prezidentů. Úplně první záznam pochází již z roku 1935. Přepisy a záznamy posledních 87 projevů jsou umístěny na serveru www.rozhlas.cz. Hlavním cílem této publikace je analýza hlasových charakteristik řečníku (energie, rychlost řeči a počet průchodů nulou). Z projevů budou extrahována slova vyřčená s největší energií. Tato slova budou uvedena v tabulce. Nejzajímavější výsledky budou prezentovány za pomocí grafických nástrojů. Charakteristiky textu jako je délka slov, počet slov, počet různých slov či nejpoužívanější slova budou vypočteny softwarem provádějícím lexikální analýzu. Nejčastěji se vyskytující slova budou jedním z hlavních výsledků. Politické projevy se často stávají předmětem nejrůznějších analýz. Náš výzkum nabízí zcela nový úhel pohledu na tuto problematiku. Zajímavých výsledků lze docílit porovnáním nejfrekventovanějších slov a slov vyřčených s největší energií. Výsledky mohou být zajímavé i z historického hlediska. Tato práce zkrátka ukazuje, jak lze jiným způsobem přistupovat k datům, které již máme k dispozici a extrahovat z nich nové informace a parametry

Topics: New Year’s Day speeches of Czech presidents, intensity of speech, vocabulary richness, speech velocity, Zero crossing rate, length of words, novoroční projevy českých prezidentů, energie projevu, bohatost slovní zásoby, rychlost řeči, počet průchodů nulou, délka slov
Publisher: 'Springer Science and Business Media LLC'
Year: 2017
DOI identifier: 10.1007/978-3-319-59105-6_10
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/69855
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/6... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.