Article thumbnail

Differential equations and economic aplications

By Gregor Vohralík

Abstract

Tato práce má za úkol přiblížit možnosti využití obyčejných diferenciálních rovnic při popisu a studiu ekonomických jevů. Vedle teoretického popisu problematiky obyčejných diferenciálních rovnic bude provedena praktická aplikace pomocí Solowova modelu ekonomického růstu a při imunizaci dluhopisového portfolia.This work aims to approach the possibilities of using ordinary differential equations in the description and study of economic phenomena. In addition to a theoretical description of the problem of ordinary differential equations, practical application will be implemented using the Solow model of economic growth and the immunization of the bond portfolio.Fakulta ekonomicko-správníObhajoba byla zahájena studentovou prezentací bakalářské práce s názvem Diferenciální rovnice a jejich ekonomické aplikace. Cílem práce bylo shrnout základní poznatky z teorie vybraných typů diferenciálních rovnic a na vhodných příkladech ukázat možnosti využití těchto rovnic zejména v oblasti podnikové ekonomiky. Následně student odpověděl na otázku vedoucího práce z posudku: Tak jako všechny matematické modely popisující reálný vývoj, neobejde se ani Solowův model bez zjednodušujících předpokladů a zanedbání jistých vlivů, které se v reálném světě projevují. Jaké jsou hlavní slabé stránky tohoto modelu

Topics: obyčejné diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice 1. řádu, lineární diferenciální rovnice 2. řádu, Solowův model ekonomického růstu, HDP, dluhopisy, durace dluhopisů, ordinary differential equations, linear differential equations of first order, linear differential equations of second order, Solow´s model of economics growth, Gross Domestic Product, bond, duration of bond
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/70656
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.