Article thumbnail

Supplier-customer relationships in selected company

By Kristýna Špičková

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou dodavatelsko-odběratelských vztahů ve vybraném podniku. Na vztahy mezi dodavatelem a odběratelem je zde nahlíženo z pohledu kvality. Pozornost je směřována na měření výkonnosti dodavatelů a jejich hodnocení dle požadavků vybraného podniku.The master thesis focuses on the question of supplier-customer relationships in selected company. The relationships between supplier and customer are valuated from the quality view. Attention is focused on measuring of supplier performance and their evaluation according to requirements of selected company.Dopravní fakulta Jana PerneraProblematiku řešenou ve své diplomové práci dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Reakce na poznámky, resp. připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla

Topics: dodavatelé, odběratelé, dodavatelsko-odběratelské vztahy, hodnocení dodavatele, reklamační řízení, řešení problémů, suppliers, customers, supplier-customer relationships, supplier evaluation, complaint processing, problem solving
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/73563
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.