Article thumbnail

Creating of assets for game created in Unity 3D engine

By Jan Houžvička

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou assetů především vizuálního charakteru, které lze využít pro tvorbu počítačové hry v herním enginu Unity. Práce nejdříve představí použitý profesionální software a dále čtenáři vysvětlí principy a techniky tvorby obsahu pro počítačové hry a s nimi spojené pojmy, přičemž důraz je kladen také na šetření výpočetního výkonu. Nakonec je práce věnována praktické tvorbě herních assetů.This bachelor thesis deals with the creation of assets mainly of visual character, which can be used to create a computer game in the game engine Unity. First, professional software used in this thesis will be introduced and next, the basic principles and techniques of computer game content creation and related concepts will be explained, with emphasis also being placed on computing performance. Finally, the thesis is dedicated to the practical creation of game assets.Fakulta elektrotechniky a informatikyTato bakalářská práce se zabývá tvorbou assetů především vizuálního charakteru, které lze využít pro tvorbu počítačové hry v herním enginu Unity. Práce nejdříve představí použitý profesionální software a dále čtenáři vysvětlí principy a techniky tvorby obsahu pro počítačové hry a s nimi spojené pojmy, přičemž důraz je kladen také na šetření výpočetního výkonu. Nakonec je práce věnována praktické tvorbě herních assetů. Cíle práce byly zcela naplněny

Topics: assety, prefab, herní engine, počítačová grafika, optimalizace, assets, prefab, game engine, computer graphics, optimization
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/69709
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/6... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.