Article thumbnail

Logistics of SMD material in manufacturing company

By Ondřej Novotný

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá logistikou SMD materiálu ve výrobní společnosti Mikroelektronika spol. s r. o., Vysoké Mýto. Cílem této práce je charakterizovat společnost Mikroelektronika spol. s r. o. a analyzovat logistiku SMD materiálu.This bachelor thesis deals with SMD material logistics in the manufacturing company Mikroelektronika spol. s r. o., Vysoké Mýto. The aim of this work is to characterize Mikroelektronika spol. s r. o. and to analyze SMD material logistics.Dopravní fakulta Jana PerneraStudent obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl otázky v rámci rozpravy. V kapitole jedna je téměř na konci všech odstavců odkaz na literaturu. Seznam literatury končí číslem 27 přitom například na straně 35 je odkaz na literaturu 32, na straně 39 na literaturu 29. V práci je 16 obrázků a pouze 1 vlastní a to fotka plošného spoje. V práci chybí obrázky uspořádání areálu firmy, obrázek skladu, regálů, skladových pozic, manipulačních jednotek a manipulační techniky. V práci chybí jasně stanovený cíl v úvodu. V práci chybí analýza (popis a komentář) stávajícího skladu, počtu zaměstnanců, manipulačních jednotek, manipulační techniky a organizace provozu skladu. V kapitole analýza chybí komentář, co nevyhovuje a odkaz na návrhovou kapitolu, kde budou nedostatky řešeny. Pak měla navazovat návrhová kapitola s uvedením konkrétních návrhů

Topics: SMD materiály, traceabilita, logistika, skladování, SMD materials, traceability, logistics, warehousing
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71199
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.