Article thumbnail

Life on the one hostel at Pardubice: Everyday life and perspectives socially excluded Roma

By Karolína Sáblíková

Abstract

Studentka se na základě svého terénního výzkumu zaměří na každodennost a perspektivy Romů, kteří bydlí na jedné z ubytoven na Pardubicku. Soustředí se na faktory související se sociálním vyloučením, omezující negativní vlivy, ale i na možnosti pozitivní změny, např. prostřednictvím tzv. prostupného bydlení. Metodologicky se bude opírat zejména o zúčastněné pozorování a o neformální a polostrukturované rozhovory.The student, on the grounds of her field research, will focus on everydayness and prospects of the Romany who live in one of the hostels in the Pardubice Region. She concentrates on factors related to social exclusion, limiting negative influences, but also on opportunities of a positive change, for example through so called temporary living. Based on methodology, she will lean mainly on the participating observation and on the informal semi-structured interviews.Fakulta filozofickáStudentka krátce představila svou práci. Byly přečteny oba posudky. Proběhla rozprava. Studentka zodpověděla otázky oponentky. Komise byla spokojená s průběhem obhajoby a způsobem zodpovězení dotazů a dohodla se na hodnocení práce

Topics: sociální vyloučení, Romové, finanční tíseň, omezení, motivace, prostupné bydlení, social exclusion, Roma, financial mistress, limitations, motivation, temporary living
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71645
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.