Historie naturael en morael van de Westersche Indien. : Waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dinghen des hemels, elementen, metalen, planten ende gedierten van dien: als oock de manieren, ceremonien, wetten, regeeringen, ende oorlogen der Indianen. /

Full text

thumbnail-image

Biodiversity Heritage Library OAI Repository

redirect
Last time updated on 09/07/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.