Article thumbnail

Economy in organic potato seed cultivation

By Johan Fredlund

Abstract

According to the EEG-councils regulation nr 2092/91, all seed used in organic production must have organic origin. All seed which is offered for sale must be controlled by KRAV, and also comply with the rules of the seedlegislation. The seedlegislation contains demands respecting origin, quality, growingconditions and freedom from deseases. In this piece of work I will investigate the profitability of organic potatoseedproduction, and also what it takes to produce potatoseed. The workmethod has been to, with help from counsellors and growers, make some compareable calculations for foodpotatoes and seedpotatoes, and also with help from a literaturestudy investigate which requires an organic seedcultivation must fulfil. In this piece of work I found out that the organic potatoseedproduction still is to insecure to be profitable. The attack of potatoleafmould, which is out of control, cause unequal yields and this will bring that the new EU-rules, concerning organic seed, not seems defendable yet.Enligt EEG-rådets förordning nr 2092/91 om ekologisk produktion, skall allt utsäde som används i ekologisk odling vara ekologiskt odlat. Utsäde som saluförs till ekologisk odling skall även vara godkänt av KRAV, samt certifierat enligt utsädeslagstiftningen. Utsädeslagstiftningen ställer speciella krav på utsädet avseende härstamning, kvalitet, produktionsbetingelser och sundhet. I det här arbetet undersöks om det kan vara lönsamt att odla ekologisk utsädespotatis, samt vilka krav som ställs för att göra detta. Metoden har varit att med hjälp av rådgivare och odlare ta fram jämförbara odlingskalkyler för matpotatisodling och utsädesodling, samt att genom en litteraturstudie undersöka vilka krav som ställs på en ekologisk potatisutsädesodling. I arbetet kom jag fram till att den ekologiska odlingen av utsädespotatis fortfarande är alltför osäker för att vara lönsam. De okontrollerbara angreppen av bladmögel gör att skördarna blir ojämna, och detta medför att EU:s krav på ekologiskt utsäde ännu inte är försvarbart

Topics: KRAV, ekologiskt utsäde, ekonomiska aspekter
Publisher: SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Year: 2004
OAI identifier: oai:stud.epsilon.slu.se:11472

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.