Article thumbnail

Nystartande av nötköttsproduktion med och utan bidrag

By Rolf Krijger

Abstract

Many dairy farms doesn't keep their bull calves and cross cow calves, they sell them to breeders instead of raising them their self. It should be possible for the dairy farmers to do it them self's. There is also a possibility to bread one calf from the cross heifers. The purpose of the investigation was to see if there is any economic possibility to breed beef cattle. I have used the same sample farm trough the hole study, because it would be easier to fallow the study. I have made some calculating on four different raising models, I have calculated without subsidies. There is also calculations white subsidies to check how big the difference is. In the results it clearly shows that raising fattening bulls gave the best gross margin. When you compare the results with and without subsidies it clearly shows that it is impossible to raise beef cattle without subsidies.Många mjölkproducenter levererar sina tjurkalvar och korsningskvigkalvar till uppfödare, även fast dom har förutsättningar och kunskap att föda upp dem själv. Det borde även finnas möjligheter att föda upp fler köttdjur från korsningskvigorna. Syftet med detta arbete är att se om det är lönsamt att föda upp köttdjur. I arbetet har jag hela tiden utgått från samma fallföretag, detta för att förenkla det hela. Jag har jämfört fyra olika uppfödningsmodeller, gödtjur, vallfodertjur, vallfoderkviga och kviga/diko uppfödning. Kalkylerna är räknade utan bidrag men det finns även slutresultat med bidrag för att se hur stor skillnad det blir. I resultatet syns det tydligt att det är bättre att satsa på vallfodertjurar än gödtjurar, även kviga diko uppfödningen inte heller är att rekommendera om man vill satsa på det mest ekonomiska resultatet. När man granskar skillnaden mellan kalkylerna med och utan bidrag ser man att det ej går att bedriva någon produktion utan bidragen

Topics: jordbruksbidrag
Publisher: SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Year: 2004
OAI identifier: oai:stud.epsilon.slu.se:11452

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.