Location of Repository

Теоретичні підходи до поняття “стратегічна компетенція”

By Н. С. Щерба

Abstract

В умовах світової та европейської інтеграції України не втрачає актуальності проблема поліпшення підготовки випускників середньої загальноосвітньої школи до спілкування з носіями інших мов. До її вирішення застосовуються нині і такі фундаментальні заходи як реформування цілей навчання та засобів їх досягнення, а також такі підходи, як впровадження у шкільну практику новітніх педагогічних технологій та методичних розробок, поліпшення технічного оснащення навчального процесу, і, звичайно, підготовка кваліфікованих вчителів-мовників. Від останніх здебільшого і залежить, якими іншомовними компетенціями практично володітиме випускник і на якому рівні. Проте, як показує практика, далеко не всі школярі після одержання середньої освіти здатні спілкуватись іноземною мовою усно та писемно. Це зумовлено і таким об’єктивним фактором як значна завантаженість школярів інформаційним матеріалом з інших предметів, і суб’єктивними причинами (відсутністю відповідних здібностей або іншими життєвими пріоритетами, ніж досконале оволодіння іноземною мовою)

Topics: L Education (General), LB Theory and practice of education, LC Special aspects of education
Publisher: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка
Year: 2007
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:11212

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.