Article thumbnail

SorGSD: a sorghum genome SNP database

By Hong Luo, Wenming Zhao, Yanqing Wang, Yan Xia, Xiaoyuan Wu, Limin Zhang, Bixia Tang, Junwei Zhu, Lu Fang, Zhenglin Du, Wubishet A. Bekele, Shuaishuai Tai, David R. Jordan, Ian D. Godwin, Rod J. Snowdon, Emma S. Mace, Jingchu Luo and Hai-Chun Jing
Publisher: Springer Nature
Year: 2016
DOI identifier: 10.1186/s13068-015-0415-8
OAI identifier:
Provided by: MUCC (Crossref)

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.