Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Healthcare Technology

By Asbjørn Hegdahl and Maren Helle

Abstract

Bakgrunn:Den økende andelen eldre i samfunnet medfører store utfordringer de kommende årene både for privat og offentlig sektor. Omsorgsteknologi er teknologiske løsninger rettet mot pasient, pårørende og/ eller helse- og omsorgspersonell, med mål om å øke tjenestekvaliteten og samtidig senke ressursbruken. I prosjektet Bo Lenger Hjemme samarbeider Visma og Telenor Objects om å utvikle sensor-baserte smarthusløsninger for eldre. Denne masteroppgaven er skrevet i tilknytning til dette prosjektet.Mål:Målet med prosjektet er å undersøke hvordan Bo Lenger Hjemme-løsningen kan videreutvikles, og utvikle løsninger som er enkle å bruke for alle involverte parter.Metode:Prosjektet ble delt inn i tre hovedfaser: innsikt, konseptutvikling og detaljering/ testing. Innsiktsfasen besto av en omfattende litteraturstudie, i tillegg til intervjuer med involverte aktører. Konseptutviklingen ble utført som en iterativ prosess, der det ble gjennomført flere runder med konseptutvikling og evaluering. Etter at endelig konsept var fastsatt, gjennomførte vi flere sykluser bestående av detaljering, prototyping, brukertesting og tilbakemelding.Resultat:Vi har tatt utgangspunkt i hva som skal til for at eldre kan bo lenger hjemme, og utviklet to nye tjenester som kan inkluderes i Vismas omsorgsløsning, Familieboka og Mobil Trygghet. Løsningene skal bidra til økt trygghet, både for den hjemmeboende eldre og for familien.Mobil Trygghet gir pårørende informasjon om alvorlige hendelser i hjemmet til den eldre personen, slik at begge parter kan føle seg trygge dersom noe skulle skje. Involvering fra pårørende i Bo Lenger Hjemme kan på sikt føre til økonomiske besparelser for kommunen ved at hjemmetjenesten avlastes i sitt arbeid.Familieboka en en sosial tjeneste som lar eldre få ta større del i livene til familien sin. Tjenesten gjør det enklere å holde kontakt med familiemedlemmer på tvers av generasjoner ved at barn og barnebarn enkelt kan sende hilsener til sine eldre slektninger.Konklusjon:Omsorgsteknologi vil være et viktig satsningsområde for både offentlige og private aktører de kommende årene. Vi har utviklet løsninger som benytter teknologi for å involvere, heller enn å erstatte, mennesker. Ved å øke informasjonsutvekslingen mellom de ulike aktørene skal løsningene bidra til å gi økt trygghet både for hjemmeboende eldre og deres familier

Publisher: Institutt for produktdesign
Year: 2013
OAI identifier: oai:DiVA.org:ntnu-24963
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.