Article thumbnail

GECİKMİŞ BİR SÜREÇ: TEFSİRDEN TE’VİL MERHALESİNE GEÇİŞ

By Sadık KILIÇ

Abstract

‘Tefsir’ ilminin yöntem ve araçlarının, tarihin ve toplumların değişimlerine paralel olarak revize edilmesi; ileriye taşınması; toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dinamizme kavuşması büyük önem arz etmektedir. Bunun için de, tefsirin kendisinden yararlandığı geleneksel kaynaklar ile yaklaşım ve yöntem biçimlerine ilave olarak, bilhassa İslami bilgi sisteminin kendi kaynaklarını devreye sokması, ihmal edilmiş bazı kavramlara yeniden hayatiyet kazandırılması gerekmektedir. İhmal edildiğini düşündüğümüz kavramlardan biri olan ‘te’vil’ kavramı bu çalışmada etraflıca ele alınmaya çalışılacaktır. ‘Te’vil’ metodunun öne çıkartılmak istenmesinin temel saikı; ‘tefsir’ teriminin artık Kur’ân lafızlarının ihtiva ettiği gerek doğrudan gerekse dolaylı anlam katmanlarını tespit, teşhis ve ortaya koyma hususunda yaratıcılığını; dinî, fıkhî ve toplumsal beklentileri karşılama gücünü kaybetmiş olmasında yatmaktadır. Bu çalışmanın amacı; tefsir ile te’vîlin birbirlerinin alternatifi değil, birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu açıklama olacaktır

Topics: Qur'an, Tafsir, Ta’wil, Kur’ân-ı Kerim, Tefsir, Te’vil, içtihad, Philosophy. Psychology. Religion, B, Islam, BP1-253, Practical Theology, BV1-5099
Publisher: Tefsir Araştırmaları Dergisi
Year: 2017
OAI identifier: oai:doaj.org/article:80c0e6d80f0f4cbda2a3fae78ef75a5c
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/article/80c0e... (external link)
  • https://doaj.org/toc/2587-0882 (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/tader/... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.