10.7480/knob.115.2016.2.1410

‘Also zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650

Abstract

Boekbespreking van een boek geschreven door Gabri van Tussenbroek

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided a free PDF
oai:doaj.org/article:74064bc00952410cb2349d7856033de8Last time updated on 6/4/2019View original full text link

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.