SU ÜSTÜ GEMİDE DİZEL YAKITLI KATI OKSİTLİ YAKIT PİLİ SİSTEMİ TASARIMI VE ANALİZİ

Abstract

Katı oksitli yakıt pilleri (SOFCs), yüksek sıcaklıklarda çalışan seramik tipte yakıt pilleridir. Yakıt pilleri, su üstü gemilerde elektrik gücü üretimi için büyük bir potansiyel sağlar. Günümüzde su üstü gemileri, F-76 dizel yakıtını kullanmaktadır. Bu çalışmada, bir su üstü gemide 120 kW güçte bir yardımcı makina olarak dizel yakıtlı katı oksitli yakıt pili sistemi tasarlanmış ve termodinamik analizi yapılmıştır. Analizde gerçek gazlara ait termodinamik özelikler, Java programı kullanılarak hesaplanmıştır. Yakıt pili sistemi, dizel-elektrik jeneratör grubu ile karşılaştırılmıştır

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Full text is not available
oai:doaj.org/article:b4596fb7d764442595f2c62392187fa8Last time updated on 6/4/2019

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.