Article thumbnail

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi

By Tamer Kutluca, Osman Birgin and Samet Gündüz

Abstract

Bilgisayar ve matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer veren uluslararası hakemli bir dergi olan Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi (TÜRKBİLMAT), 2009 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Bu araştırma, TÜRKBİLMAT dergisinde yayımlanan makaleleri inceleyerek eğilimlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada TÜRKBİLMAT dergisinde 2009-2017 yılları arasında yayımlanan toplam 151 makale içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Makaleler, yayım yılı, yazar sayısı, dili, alanları, yazarların unvanları, örneklem grupları, örneklem büyüklükleri, araştırma yöntemleri, araştırma desenleri ve kaynak sayılarına göre incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular frekans ve yüzde değerleri kullanılarak betimsel olarak sunulmuştur. Çalışma sonucunda incelenen araştırmaların yarıya yakınının iki yazarlı olduğu ve yazarlar arasında en çok doktor öğretim üyelerinin olduğu belirlenmiştir. Araştırmaların büyük çoğunluğu Türkçe olarak yayımlanmış ve makalelerin yarısından fazlası matematik eğitimi alanında hazırlanmıştır. İncelenen araştırmalardaki katılımcıların daha çok yükseköğretim öğrencilerinden oluştuğu,  örneklem büyüklüğünün 31-100 arası katılımcılardan oluştuğu belirlenmiştir. Araştırmalarda en çok nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Ayrıca araştırmalarda kullanılan yabancı kaynakların, yerli kaynaklardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir

Topics: computer, TURCOMAT journal, content analysis, mathematics education, bilgisayar, TÜRKBİLMAT dergisi, içerik analizi, matematik eğitimi, Education, L, Education (General), L7-991, Technology, T, Information technology, T58.5-58.64
Publisher: Turkbilmat Education Services
Year: 2018
OAI identifier: oai:doaj.org/article:93972366312342a58703227b49589fb2
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/article/93972... (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/turkbi... (external link)
  • https://doaj.org/toc/1309-4653 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.