Article thumbnail

Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ve Girişimcilik Eğilimleri

By Erdinç BALLI and Ayşe İpek KOCA BALLI

Abstract

Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile bireysel değerleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. 346 öğrenci üzerinde yapılan çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin bireysel değerlerini belirlemek için Rokeach tarafından oluşturulan ve faktör analizi sonucu ortaya çıkan başarma, sükunet, evrensellik ve bireysellik değerleri kullanılmıştı

Topics: Bireysel Değerler, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Üniversite Öğrencileri, Personal Values, Entrepreneurship, Entrepreneurial Inclinations, University Students, Management. Industrial management, HD28-70, Economics as a science, HB71-74
Publisher: Cukurova University
Year: 2015
OAI identifier: oai:doaj.org/article:a4d9c69fb40a48cd82e7b290ba0ed812
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/article/a4d9c... (external link)
  • https://doaj.org/toc/1300-3747 (external link)
  • https://doaj.org/toc/2636-8889 (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/cuiibf... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.