Article thumbnail

Mellom idealer og realiteter på Dikemark asylmottak

By Kristin Buvik and Bergljot Baklien

Abstract

Artikkelen gjør en gjenvisitt til Yngvar Løchens studie av idealer og realiteter på et psykiatrisk sykehus, og fokuserer på hva som skjer når hjelpernes idealer møter realiteten på Dikemark asylmottak. Studien bygger på feltarbeid på mottaket der frivillige psykologer arrangerer samtalegrupper med beboere for å bedre deres psykososiale helse. Dataene består av observasjon, feltsamtaler og kvalitative dybdeintervjuer. Hjelperne starter med et terapeutisk ideal og et godhetsideal. Mange utfordringer venter når hjelpere med to tomme hender møter mennesker som har mistet alt. Rammebetingelsene på asylmottaket snevrer inn hjelpernes handlingsrom, og det terapeutiske idealet må vike for godhetsidealet. I samhandlingen må både hjelpere og beboere justere sine roller og forventninger før de finner frem til en felles definisjon av samhandlingsrelasjonen

Topics: idealer og realiteter, asylmottak, snakkekur, tillit, ideals and realities, asylum centre, Sociology (General), HM401-1281
Publisher: Scandinavian University Press/Universitetsforlaget
Year: 2017
OAI identifier: oai:doaj.org/article:1bbc424dd9974d7f8a8d4b44e01b5477
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2535-2512 (external link)
  • https://doaj.org/article/1bbc4... (external link)
  • https://www.idunn.no/norsk_sos... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.