Article thumbnail

Kadmiyuma maruz bırakılmış Sarı Prenses (Labidochromis caeruleus) balıklarında saptanan histolojik değişiklikler üzerine bir ön çalışma

By Semra Küçük, Sema Midilli, Mehmet Güler and Deniz Çoban

Abstract

Bu çalışmada, dokusal değişiklikleri incelemek için sarı prenses balıkları 0, 10, 20, 30, 40 mg L-1 kadmiyum klorür konsantrasyonlarına 96 saat süreyle maruz bırakılmıştır. Kadmiyuma maruz bırakılmış balıklardan kas, karaciğer, solungaç ve dalak örnekleri alınmıştır. Bu örnekler histolojik olarak analiz edilmiştir. Kadmiyum konsantrasyon artışlarına bağlı olarak sarı prenses balıklarının iç organlarında ciddi bozukluklara sebep olmuştur. 10-20 mg L-1 kadmiyum solungaçlarda ödem, hiperplazi, kıkırdak ve epitel dokuda dejenerasyonlar; 30-40 mg L-1 kadmiyum ise yine solungaçlarda yoğun hiperplazi, karaciğer hücrelerinde büyük vakuoleşmeler ve dejenerasyonlar, dalakta granüloma ve nekroza geçiş görülmüştür. Sonuç olarak kadmiyumun sucul canlılar için önemli bir çevre kirtetici olduğu söylenebilir

Topics: Histoloji, Kadmiyum, Sarıprenses, Histology, Cadmium, Electric yellow cichlid, Aquaculture. Fisheries. Angling, SH1-691, Ecology, QH540-549.5
Publisher: Ege University
Year: 2018
OAI identifier: oai:doaj.org/article:a1f1206850d249cab3db10b5d47214dc
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1300-1590 (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/egejfa... (external link)
  • https://doaj.org/article/a1f12... (external link)
  • https://doaj.org/toc/2148-3140 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.