Article thumbnail

Słowiańskie ‘da’ i jego bałkańska specyfika

By Maciej Mielnik

Abstract

The Slavic ‘da’ and its Balkan peculiarities The aim of this article is the analysis of the Slavic ‘da’, its derivates and distribution, from Proto-Slavic to modern Slavic languages, with particular emphasis on the Serbo-Croatian diasystem. The main assumption made by the author is the optativity of the South Slavic ‘da’, which constitutes a so-called syntactic Balkanism. The present study offers a concise presentation of the Slavic ‘da’, including both the dictionary data and the author’s own interpretation of the role of this grammatical particle in the South Slavic languages.   Słowiańskie ‘da’ i jego bałkańska specyfika Niniejszy artykuł stanowi próbę uporządkowania wiedzy na temat słowiańskiego da, jego derywatów oraz dystrybucji językowej ze szczególnym uwzględnieniem diasystemu serbsko-chorwackiego. Analizę przeprowadzono na materiale słownikowym począwszy od języka prasłowiańskiego. Głównym założeniem pracy jest optatywność południowosłowiańskiej partykuły da, która składa się na tzw. syntaktyczny bałkanizm. W problematyce zagadnienia została zawarta interpretacja własna autora

Topics: Slavic da, optative mood, voluntative modality, Serbo-Croatian diasystem, syntactic Balkanism, Balkan syntax, Balkan linguistic league, Balkan Sprachbund, Ethnology. Social and cultural anthropology, GN301-674, Slavic languages. Baltic languages. Albanian languages, PG1-9665
Publisher: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
Year: 2018
OAI identifier: oai:doaj.org/article:7c36b4b6649f4e788f6852c0974891ad
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://ispan.waw.pl/journals/... (external link)
  • https://doaj.org/toc/2392-2400 (external link)
  • https://doaj.org/article/7c36b... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.