Article thumbnail

Kentleşme ve Türkçe

By Kamile İmer

Abstract

Kentleşme (urbanization), "işleyimleşme (endüstrileşmeye) ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum da artan oranda örgütleşmeye, uzmanlaşmaya ve insanlararası ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikimi süreci" (Keleş 1980:70) olarak tanımlanmaktadır. Kentleşme 20. yüzyılın ikinci yarısında, yalnız iş ve sanayileşmiş toplumların değil, çok daha belirgin biçimde, gelişmekte olan ülkelerin başlıca sorunlarından birini oluşturmuştur.(Keleş-Ünsal 1982:25). Kentleşmenin en başta gelen özelliği ise gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde büyük kentlerin daha da büyümesidir

Topics: toplumdilbilim, Philology. Linguistics, P1-1091
Publisher: BÜTEK Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Dan. Hiz. San. Tic. A.Ş.
Year: 1995
OAI identifier: oai:doaj.org/article:4c7594563dea4f84b984848a989cfedf
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dad.boun.edu.tr/downloa... (external link)
  • https://doaj.org/article/4c759... (external link)
  • https://doaj.org/toc/1300-8552 (external link)
  • https://doaj.org/toc/2587-0939 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.