Article thumbnail

SUMADIJA - KOPAONIK - RADAN - NOVO - BRDO ZONUNDAKİ (YUGOSLAVYA) DEĞERLİ METALLER

By Radule POPOVIC

Abstract

Makaleye konu olan Sırbistan'ın bir bölümü değerli metallerle beraber bulunan sayısız kurşun, çinko ve daha az bakır cevher zuhur ve yatakları ile karakterize olur. Çalışma sahasında madencilik faaliyetleri Romalılar devrinde başlar. Önce orta çağ- larda ve daha sonra da yirminci yüzyılda maksimum seviyesine ulaşır. Söz konusu metalojenik zon genellikle birinci derecede tektonik birlik olan Vardar zonu ile uyum içindedir. Kurşun-çinko yatak ve zuhurları kuzeyden güneye doğru şu şekilde sıralanır: Avala, Kosmaj, Rudnik, Kotlenik, Goc yakınlarında Tolisnica ve Stanca, Kopaonik (Sastavci, Kizevak, Plavkovo, Belo Brdo, Crnac, Koporic, Stari Trg ve diğerleri), Novo Brdo ve Radan dağları (Lece, Draznja, Tulare, Sijarinska Banja ve diğerleri). De- ğerli metaller kurşun, çinko, bakır ve ender olarak da antimuan, arsenik ve kuvars ile birlikte veya nabit şekilde genellikle lisvenitler ve daha az oranda da diyabaz ve dasit-andezitler içinde bulunurlar. Cevherleşme damar, dissemina ve bazen de ağsal tiptedir

Topics: -, -, Mineralogy, QE351-399.2
Publisher: General Directorate of Mineral Research and Exploration
Year: 1999
OAI identifier: oai:doaj.org/article:303c100f8904452ca0b84b553fae6db8
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dergipark.gov.tr/bullet... (external link)
  • https://doaj.org/toc/0026-4563 (external link)
  • https://doaj.org/article/303c1... (external link)
  • https://doaj.org/toc/2651-3048 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.