Article thumbnail

NAHİVCİLERİN İSTİSNAÎ DURUMLARLA İLGİLİ YAYGIN İZAH BİÇİMLERİ

By Yunus İNANÇ

Abstract

Arap dilcileri dil kurallarını vaz ederken kuralların genel, kapsamlı, tutarlı ve işlevsel olmasına özen göstermişlerdir. Bu çerçevede dilin bütününe hâkim olan sistemli kurallara ulaşmışlardır. Ancak kimi zaman dilin doğal yapısı gereği genel kuralların dışında kalan istisnâî durumlarla karşılaşmışlardır. Dil bilginleri söz konusu özel durumların dilin genel çerçevesine dâhil olduğunu, vaz edilen genel kuralların bütünüyle dışında kalmadığını ve özel durum oluşturması nedeniyle yeni bir kural vazını gerektirmediğini düşündüklerinden bu kullanımlarla ilgili çeşitli izah ve gerekçelendirme yollarına başvurmuşlardır. Bu çalışmada dil bilginlerinin dil kurallarının arkaplanında yatan gerekçeleri izah (ta‘lîl) süreci hakkında kısaca bilgi verilecek, ardından gerekçelendirmede başvurdukları yaygın açıklama biçimlerine yer verilecektir. Bunun yanında istisnâi bir durum oluşturmayan ancak dilin muhataplarının zihinlerinde soru işaretlerine neden olan kullanımların arkaplanı hakkında yer alan çeşitli yorumlar da söz konusu edilecektir

Topics: Nahiv, Nahiv Usûlü, Ta‘lîl, İstisnâî Durumlar, Nahw, Usūl al-nahw, Ta‘līl, Exceptional Situations, Philosophy. Psychology. Religion, B, Islam. Bahai Faith. Theosophy, etc., BP1-610, Religions. Mythology. Rationalism, BL1-2790
Publisher: Sakarya University
Year: 2018
OAI identifier: oai:doaj.org/article:bf31e7a3c40d46108773267d5f59b157
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2146-9806 (external link)
  • https://doaj.org/article/bf31e... (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/sakaif... (external link)
  • https://doaj.org/toc/1304-6535 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.