Tipología y análisis de enlaces web : aplicación al estudio de los enlaces fraudulentos y de las granjas de enlaces

Abstract

En l’estructura d’enllaços d’un lloc web es poden distingir dos tipus principals d’enllaços: els de navegació i els semàntics. Els cercadors només tenen en compte el segon tipus, ja que aporta valor semàntic per mitjà del text de l’àncora (anchor text). En llocs no acadèmics, els principals motius de creació d’aquests enllaços semàntics són purament comercials i de màrqueting. Una subclasse d’enllaç de màrqueting és la que podríem anomenar d’enllaços fraudulents, coneguts popularment com a [enllaços] spam. La creació massiva d’aquest tipus d’enllaços —link farm, és a dir, «granja d’enllaços»— té com a objectiu modificar el comportament de l’algoritme Page Rank. Google ha creat l’algoritme Trust Rank amb la finalitat de detectar «granges d’enllaços».Dentro de la estructura de enlaces de un sitio web se pueden distinguir dos tipos principales de enlaces, los de navegación y los semánticos. Los buscadores sólo tienen en cuenta el segundo tipo, ya que aporta valor semántico a través del texto de anclaje (anchor text). En sitios no académicos, los principales motivos de creación de estos enlaces semánticos son puramente comerciales y de marketing. Una subclase de enlace de marketing es la que podríamos llamar de enlaces fraudulentos, conocidos popularmente como (enlaces) spam. La creación masiva de este tipo de enlaces (granja de enlaces, o link farm) tiene como objetivo modificar el comportamiento del algoritmo PageRank. Google ha creado el algoritmo TrustRank con la finalidad de detectar granjas de enlaces

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Full text is not available
oai:doaj.org/article:4dea759400db4a8db8cd946045773080Last time updated on 6/4/2019

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.